Založ si blog

Skutočne musíme ísť do dôchodku ako 70 roční?

Pred pár dňami vyšiel v denníku Pravda článok o tom, že do dôchodku pôjdeme starí ako Matuzalem (podľa biblie Noemov starý otec, ktorý sa podľa legendy dožil niekoľko sto rokov veku). Ja som sa vtedy rozhodol, že na túto tému už nenapíšem nič. Názor som zmenil po tom, čo rovnakú tému rozoberali včera v hlavnej spravodajskej relácii TV Markíza, v Televíznych novinách. Ja som ešte mladý a mám prakticky celý život pred sebou, ale tieto vyslovene zavádzajúce informácie, ktoré novinári prezentujú ako holú skutočnosť cez ústa kadejakých analytikov a s podporou politikov, byrokratov ma už vážne vytáčajú. Ale prejdime k veci.

„V súčasnosti ľudia odchádzajú do dôchodku približne v 60. roku života a na príjem dvoch dôchodcov pracuje päť osôb.“

Overme si fakty!

Počet dôchodcov v Slovenskej republike k 31. máju 2010 je 1 278 948 osôb.

V priemere za 4. štvrťrok 2009 pracovalo v hospodárstve 2 329 600 osôb.

Pomer teda nie je 2:5 resp. 1:2,5 ale iba 1: 1,82. Ak budem počítať iba s poberateľmi starobného a predčasného starobného dôchodku nám tiež vyjde pomer nižší ako 1:2,5 presne to je 1:2,35. Na tomto mieste treba ale spomenúť aj inú štatistiku, ktorá vyjadruje pomer pracujúcich a počtu obyvateľov Slovenskej republiky, lebo túto v zásade obchádza každý analytik, byrokrat a politik.

Počet obyvateľov Slovenskej republiky je 5 416 958 osôb. Z tohto vzťahu nám vychádza, že jeden človek pracuje na 2,32 osôb. Na tomto mieste si skúste predstaviť váhy. Na jednej strane máme neproduktívnych mladistvých, uprostred pracujúcich a na strane druhej neproduktívnych dôchodcov.

Teda vy čo máte deti a pracujete viete asi koľko vás stojí mesačne vaše dieťa, teenager, alebo vysokoškolák. Ja vám teraz rozpíšem, že koľko vás – nás stojí jeden dôchodca.

Pre ilustráciu uvediem jeden príklad:

Ak ste zamestnanec:

•             menšiu časť dôchodkových odvodov platíte vy sám (konkrétne 7 % z vašej hrubej mzdy)

•             väčšiu časť dôchodkových odvodov platí váš zamestnávateľ (vo výške 21,75 % z vašej hrubej mzdy).

http://openiazoch.zoznam.sk/produkty/ds/odvody.asp

Zamestnávateľ platí (zo svojich peňazí, nad rámec Ivanovej mzdy, Ivanovej výplatnej pásky sa to nedotkne):

•             odvody na starobné poistenie = 14 % z 15 000 Sk = 0,14 x 15 000 Sk = 2 100 Sk

•             odvody na invalidné poistenie = 3 % z 15 000 Sk = 0,03 x 15 000 Sk = 450 Sk

•             odvody do rezervného fondu solidarity = 4,75 % z 15 000 Sk = 0,0475 x 15 000 Sk = 712,50 Sk

Zamestnávateľ platí odvody spolu = 21,75 % z 15 000 Sk = 3 262, 50 Sk

Ivan platí (zo svojej hrubej mzdy, má to vyznačené na výplatnej páske):

•             odvody na starobné poistenie = 4 % z 15 000 Sk = 0,04 x 15 000 Sk = 600 Sk

•             odvody na invalidné poistenie = 3 % z 15 000 Sk = 0,03 x 15 000 Sk = 450 Sk

Ivan platí odvody spolu = 7 % z 15 000 Sk = 1 050 Sk

Zamestnávateľ platí odvody spolu = 21,75 % z 15 000 Sk = 3 262, 50 Sk

Odvody spolu = 28,75 % z 15 000 Sk = 4 312,50 Sk

http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=21062

Aby sme získali reálnejší obraz tak uvediem jednoduchý výpočet s aktuálnou výškou priemernej mzdy na Slovensku a s priemerným starobným dôchodkom.

Priemerná hrubá mzda na Slovensku predstavuje sumu 762 eur.

Priemerný starobný dôchodok na Slovensku ku koncu apríla tohto roka predstavoval 351,31 eura.

Z vašej hrubej mzdy je odvedených na účty  Sociálnej poisťovne v priemere 762 * 28,75% = 219,075 eura mesačne, ak ste v II. pilieri tak časť ide na váš „sporiaci“ účet v niektorej z DSS-iek. No tie akoby tam ani nešli, keďže približne toľko koľko tam ročne „sporitelia“ uložia, tak toľko si musí Slovensko požičať a splácať teda úroky, čím čistý výnos sporenia si u lichvárov v DSS závratne klesá.

Nasleduje teda časť, kedy zistíme, že ako dlho musí pracovať jedna osoba, aby odviedla peňažné prostriedky na dôchodok jedného dôchodcu, alebo inak ako dlho trvá pracujúcemu „nasporiť“ si na jedno mesačnú platbu dôchodku:

351,31 / 219,075 = 1,60 mesiaca. To teda znamená, že v súčasnosti si priemerný Slovák za 1,6 mesiaca „našetrí“ na 1 mesiac na dôchodku. V priebehu jedného kalendárneho roka – 12 mesiacov si teda našetríte na cca 7,48 mesiaca na zaslúženom odpočinku. Pre zaujímavosť, ale budem v tomto výpočte pokračovať. Modelový príklad bude vychádzať z predpokladu, že vek odchodu do dôchodku sa nezmení a ten na Slovensku predstavuje v súčasnosti 62 rokov a na druhej strane bude veková hranica 19 rokov, kedy je už väčšina Slovákov viac menej produktívnych. To nám dáva celkovo 43 produktívnych rokov. Za týchto 43 rokov si pracujúci „nasporí“ na 26,81 rokov na dôchodku.

Pokračujme ďalej.

„Vzhľadom na slovenské pomery však treba zvažovať, či je pre ľudí únosné pracovať tak dlho. Už dnešná hranica odchodu do dôchodku 62 rokov sa totiž považuje za vysokú, keďže muži sa u nás priemerne dožívajú len 71 rokov a ženy 78. To je zhruba o osem rokov menej ako vo vyspelých západoeurópskych krajinách.“

Najprv muži:

71 rokov znamená, že dôchodok si užili sotva 9 rokov, aj keď za svoj život si „nasporili“ na 26,81, čiže prakticky až do veku 88,81. Muži majú teda k dobru ešte 17,81 roku na dôchodku. Alebo to môžeme trochu otočiť. Dnes sa práca hľadá ťažko. Tých 17,81 rokov k dobru by si mohli muži reálne vybrať ako dobu kedy by boli v produktívnom veku (tých spomínaných 43 rokov) nezamestnaní. Mužom stačí odrobiť si 25,19 rokov.

Prakticky to isté platí aj pre slovenské ženy, len čísla sú iné.

Ženy majú k dobru len 10,81 roka.

Pýtate sa teda, kam pre Boha živého tie peniaze idú?! Myslíte si, že takýto ekonómovia vám odpovedia?

„Ekonómovia majú iný názor. Z hľadiska čísel totiž starnúce obyvateľstvo predstavuje pre priebežné dôchodkové systémy obrovskú záťaž a vytvára riziko kolapsu. Inštitút INEKO a Podnikateľská aliancia Slovenska napríklad nedávno vyšli s odporúčaním predĺžiť vek odchodu do dôchodku postupne aspoň na 65 rokov do roku 2040. „Ak by budúce vlády odmietli úpravy penzijného systému, za celé obdobie do roku 2040 by vytvoril dlh na úrovni 75 percent HDP, čím by s veľkou pravdepodobnosťou rozvrátil verejné financie,“ uviedol riaditeľ inštitútu Peter Goliaš. Okrem toho navrhovali aj ďalšie úsporné opatrenia – upraviť výpočet dôchodkov alebo ich valorizáciu.“

Ak niečo rozvracia verejné financie tak to nie je a nikdy nebude priebežný dôchodkový pilier. Práve naopak, kapitalizačný II. pilier spôsobuje zadlžovanie a rozvracia verejné financie. Dnes sa už kvôli II. pilieru zadlžujeme sumou 1,4 miliárd eur ročne. Priemerná miera náhrady – pomer medzi priemernou hrubou mzdou a priemerným starobným dôchodkom sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 46% a to so spomínaným zadlžovaním. Ak by sme nemali úplne zbytočný II. „tunel“ pilier, ktorý nerieši vôbec nič, tak dnes by mohli dôchodcovia poberať dôchodky v priemernej miere náhrady vo výške viac ako 50%, čiže nie nejakých 351,31, ale o cca 30 eur viac t.j. 381 eur a bez zadlžovania!

Takmer na záver ešte odcitujem časť analýzy ku koncepcii II. piliera od spoluautora reformy Martina Thomaya:

„S posunutím na 65 rokov koncepcia uvažuje až s horizontom roku 2085, t.j. spolu s úplným ukončením transformácie dôchodkového systému. Vedenie ministerstva (celebrity camp man Kaník-moja poznámka) sa už dávnejšie dalo počuť, že nebude nástojiť na zvyšovaní veku odchodu do dôchodku na 65 rokov, keďže „v prípade zavedenia kapitalizácie táto hranica nebude mať veľký význam“.

Je to ale mylné tvrdenie. Aj v povinnej kapitalizácii hrá (bohužiaľ) štátom určený vek odchodu do dôchodku zásadnú rolu, a to ako referenčná hranica pre nákup anuity (čím bude vyššia, tým vyšší môže byť dôchodok).“

***

„Počet dôchodcov v Európe v porovnaní s ľuďmi, ktorí im dôchodok financujú, sa má do roku 2060 zdvojnásobiť, preto je súčasný stav jednoducho neudržateľný,“ tvrdí komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie László Andor“

Je iba málo ľudí na tejto Zemi, ktorí tvrdia iné. Ja som to naznačil už tými váhami. Ak budeme mať menej potomkov, ktorí nás stoja nemenej finančných prostriedkov ako dôchodcovia tak nebude problém ufinancovať vyšší počet dôchodcov. Je to prosté a praktizovali to už komančovia za bývalého režimu. Nemáš deti – platíš viac. Dokonca sa dá povedať, že národy s veľkým počtom  ľudí vyššieho veku budú bohatšie, lebo ekonomiky s takto stavanou populáciou sa majú tendenciu uzatvárať, pričom dnes je slovenská ekonomika až neúnosne otvorená. Toto samozrejme papagájom nevyhovuje. Chcú aby sme otročili na druhých miesto tých, ktorí nám dali život. Veď to dokazuje aj II. tunel pilier. Smrdí nám pracovať na našich rodičov, starých rodičov, ale kupovať bezcenné záchodové papiere na US a EU burzách a tým podporovať obéznych dôchodcov zo západu nám nesmrdí. Potom  nie je na diaľnice, na učebnice, na zdravotnú starostlivosť, na vedu…proste na nič.

Dúfam, že aspoň niekto si všimol, že v celom článku som nespomenul ani raz slovo inflácia. To je ten hlavný problém, ktorý ani jeden z tých papagájov z článku denníka Pravda a ani v správach TV markíza nespomenul. Musíme opäť poďakovať bankárom a politikom, že na nich budeme otročiť ako nikdy predtým.

Čo dodať na úplný záver? Toto relax video vám možno naznačí, kde hľadať pravdu.


Politici napomáhajú nelegálnej imigrácii, porušujú zvláštnu smernicu EU!

19.06.2015

32002L0090 Úradný vestník L 328 , 05/12/2002 S. 0017 – 0018 Smernica Rady z 28. novembra 2002, ktorá definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, tranzitu a bydlisku (2002/90/ES)

2. pilier a problém demografie

23.05.2015

Hovorím Vám, slovenskí analytici, politici a niektoré médiá mi nahnali strach po tom ako prišla Sociálna poisťovňa s novým letákom o 2. pilieri. Začínam sa báť môjho dôchodkového veku viac ako príchodu mimozemšťanov :D. Niet divu. Ako na Slovensku, tak aj vo svete sa zastaví technologický pokrok a na môj dôchodok nebude mať kto drieť. O 30 rokov nás bude menej a bude [...]

Nikdy som si nemyslel, že napíšem tento článok

15.06.2013

Viete či neviete, veríte, alebo nie, ale poznáme sa už niekoľko piatkov, tak ste si zrejme všimli, že ja byrokratov a hlavne časť z nich titulujúcich sa honorom politici príliš nemusím. Toto mám spoločné s takmer všetkými snáď len na jednu výnimku. Niektorí z vás nemusia modrých, niektorí oranžových, niektorí červených, iní bordových, či zelených. Ja [...]

ukrajinsky vojensky cln Dneper

Pred povolaním do vojny preplával na matraci Dneper. Ukrajinec skončil v Bielorusku pred súdom

22.04.2024 22:39

Colníci muža zadržali a spísali s ním protokol o "nezákonnom premiestnení tovaru", teda matraca, cez hranice Euroázijskej hospodárskej únie.

izrael, palestína, gaza

Z nemocnice v Chán Júnis exhumovali už asi 200 tiel, tvrdia úrady v Gaze

22.04.2024 22:28

Ľudí v komplexe Násirovej nemocnice v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy údajne zabili a pochovali izraelskí vojaci.

Poľsko, NATO, vojna

Počas vojenského cvičenia NATO v Poľsku zahynul španielsky vojak

22.04.2024 21:06

K tragédii došlo počas jedného z taktických cvičení s použitím ostrej munície.

USA New York Trump súd proces

Trumpova platba pornoherečke podľa obžaloby patrí k sprisahaniu; obhajoba to popiera

22.04.2024 20:40

Obhajoba kontrovala, že na snahe ovplyvniť voľby nie je nič neobyčajné.

krija

For all we ought to have thought... Za všetko na čo myslieť sme mali... and have not thought, a nemysleli, all we ought to have said... všetko, čo sme mali povedať... and have not said, a nepovedali, all we ought to have done... všetko, čo sme mali urobiť... and have not done... a neurobili...

Štatistiky blogu

Počet článkov: 215
Celková čítanosť: 1065574x
Priemerná čítanosť článkov: 4956x

Autor blogu

Odkazy