Verejná voľba GP je protiústavná!

22. mája 2011, krija, Politika na Slovensku

No a ja popravde naozaj nerozumiem tomu, že prečo Ústavný súd Slovenskej republiky konečne raz a navždy neukončí tú smiešnu frašku, tú komédiu, ten cirkus pab***v zo šapitó, ktorý vedie sám najvyšší neschopný Richard Sulík.

Tretí oddiel našej Ústavy s názvom Politické práva v článku číslo 30 v odseku treťom jasne definuje volebné právo každého občana Slovenskej republiky a to bez ohľadu na druh voľby! Citujem:

„Volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. Podmienky výkonu volebného práva ustanoví zákon.“